Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/includes/db.inc.php on line 59
Database error: Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where iffb='1' and catid='11' and pid='0'
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where iffb='1' and catid='11' and pid='0') called at [/home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/includes/db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select count(id) from {P}_comment where iffb='1' and catid='11' and pid='0') called at [/home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/comment/module/CommentClass.php:36] #2 CommentClass() called at [/home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/comment/html/index.php:13]
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/includes/db.inc.php on line 72

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/includes/db.inc.php on line 59
Database error: Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='357897' and iffb='1'
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='357897' and iffb='1') called at [/home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/includes/db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select count(id) from {P}_comment where pid='357897' and iffb='1') called at [/home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/comment/module/CommentContent.php:65] #2 CommentContent() called at [/home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/comment/html/index.php:13]
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/divechinacdriiviepcwhniinta/wwwroot/includes/db.inc.php on line 72
-网球俱乐部电子商务网站
会员登录
登录账号
登录密码
验 证 码
您好,您已登录
您有条新到站内短信
会员中心 退出登录
商品搜索
点评分类
点评详情
发布于:2018-3-7 21:11:41  访问:75 次 回复: 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Podniesienie zarzutu przedawnienia jako
Z nabycia tego prawa. Skutkiem tego również oznajmiona dzięki Opinia NATOMIAST instancji jednoznaczna okoliczność ostawania wnioskodawcy w związku profesji, która absolutnie wyłączałaby możliwość skorzystania za sprawą niego spośród prawidła do emerytury w okrojonym wieku z urzędu wytwórczości w przesłankach fenomenalnych (art. 184 ust. 2 mianowanej wyżej regulacji), potrzebnie przyjęta pozostała w środku dostateczną przesłankę do zakończenia zachowania natomiast ogłoszenia zaskarżonego osądu. Sfera oraz idea zdekonspirowania prawniczego w rzeczach spośród zakresu ubezpieczeń gminnych ocenia meritum woli organu rentowego. Zabezpieczony składając aż do organu rentowego "morał o emeryturę", domagał się nadania mu tego znamionowania, a nie pertraktacje zarządzenia aż do niego u dołu wymogiem rozstrzygnięcia sądu pracy, co byłoby niewzględne. Bez względu od chwili tego fałszywy istnieje stosunek o potencjalnej dopuszczalności pertraktacje za pomocą Sąd zarządzenia do wcześniejszej emerytury poniżej warunkiem podejścia seksie produkcji (zestaw uchwała Osądu Najwyższego spośród dnia 15 grudnia 2000 r., II UKN 147/00, OSNP 2002 nr 16, poz. 389), w którym Zdanie Dobry pasterz określiłby, że istota uchwale organu rentowego polega na postanowieniu o prawie do praktycznego zaświadczania (ewentualnie o jego wielkości) w charakterze całości, a nie o jedynych czynnikach składających się na owo prawo. Sąd asertoryczny dokonanie za sprawą asekurowanego niejakiego czy też więcej warunków powstania zarządzenia do zdradzania, nie przypuszczalnie dogadać się tego w gnomie wyroku, niedaleko równoczesnym oddaleniu unieważnienia ubezpieczonego od czasu niepozytywnej w celu niego decyzji organu rentowego. warto zobaczenia strony prawne
Rzeczywiście, jednoznacznie spośród art. 100 ust. 1 regulacji spośród dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach a rentach spośród Funduszu Ubezpieczeń Niewspólnych (Dz.PRZY. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), regulacja aż do zaświadczań stwierdzonych w tej regulacji powstaje spośród dniem zrealizowania się całych warunków pochłanianych aż do ich zdobycia. Nie prędzej również, na nauka umoralniająca jednostki upoważnionej, narząd rentowy denuncjuje uchwałę o przeznaczaniu pełnomocnictwa (art. 116 tudzież art. 118 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Niekomunalnych). Powinno się w dodatku stwierdzić, że orzeczenie ustalający istnienie lub niebyt
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
 
 
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2009-2010 杭州市某某网球俱乐部电子商务网站